Dự án môi trường

G20 cần 'nghiêm túc' với vấn đề năng lượng tái tạo

Các giám đốc điều hành (CEO) kêu gọi các thành viên của nhóm các nước G20 thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng khí hậu, bằng cách nâng cao tham vọng quốc gia và khẩn trương đưa ra các kế hoạch cụ thể để tăng sản lượng điện gió.

Chủ tịch ADB Kêu gọi “Hành động Mạnh dạn” về Biến đổi Khí hậu tại Diễn đàn Năng lượng Sạch Châu Á lần thứ 16

MANILA, PHILIPPINES (15 tháng 6 năm 2021) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẵn sàng đóng vai trò hàng đầu trong việc giúp Châu Á và Thái Bình Dương đáp ứng các Đóng góp do Quốc gia xác định (NDC) theo Thỏa thuận Paris và đạt được mức phát thải ròng bằng không vào giữa Thế kỷ 21, các đại biểu tham dự Diễn đàn Năng lượng Sạch Châu Á (ACEF) 2021 đã được nghe hôm nay.