Thị trường xe điện Việt Nam sẽ đầy hứa hẹn trong năm 2023

Thị trường xe điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.