Cuộc sống xanh

Để tiết kiệm điện trở thành thói quen

Với những thách thức đặt ra trong bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng, sử dụng điện tiết kiệm điện được coi là một giải pháp mạnh mẽ cần được đẩy mạnh truyền thông hơn nữa, đặc biệt là với các khách hàng sử dụng điện.