Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Hoạt động trên 4 lĩnh vực chủ lực cùng với hơn 30 công ty thành viên và liên kết. Diện mạo của Tập đoàn Năng lượng và cuộc sống đã định hình rõ nét với các chiến lược phát triển cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Năng lượng và cuộc sống định hướng trở thành đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới. Lĩnh vực năng lương tái tạo sẽ được phát triển trên cơ sở sự phát triển bền vững của các lĩnh vực:

Năng lượng sạch

Năng lượng phát triển

Cuộc sống xanh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Năng lượng và cuộc sống là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc kết nối và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh, dựa trên nền tảng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về văn hóa địa phương cũng như quốc tế.
Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

  • Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão
  • Tôn trọng – Lắng nghe – Chia sẻ
  • Lấy khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu
  • Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
  • Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.
Giá trị cốt lõi