Bảo vệ môi trường

Điểm sáng chính sách môi trường năm 2023

Bảo vệ môi trường luôn được đặt là ưu tiên chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đầu năm 2023 đến nay, rất nhiều quy định, chính sách và luật pháp đã được soạn thảo và xây dựng ở nhiều nơi, tạo ra các điểm sáng môi trường tích cực giúp bảo vệ chính cuộc sống của con người.
 

Jakarta áp dụng 3 chiến lược mới giảm ô nhiễm không khí

Cơ quan môi trường Jakarta của Indonesia cho biết đang sử dụng 3 chiến lược để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô do mùa khô. Quyết định được đưa ra sau khi Jakarta đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir.
 

Loa tự động bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lắp loa thanh niên tuyên truyền tự động sử dụng năng lượng mặt trời phát thông điệp bảo vệ môi trường và cảnh báo đổ rác đúng nơi quy định.