Năng lượng tái tạo

Chuẩn bị vận hành Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang

Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang mới đây đã nhận điện ngược cho việc chạy kiểm tra và thử nghiệm tổ máy, đánh dấu giai đoạn mới của dự án, đảm bảo mục tiêu phát điện thương mại nhà máy vào cuối năm 2024.