Khoa học công nghệ

Công nghệ AI cho hành tinh xanh

Khi nhu cầu cấp bách toàn cầu về giải pháp bền vững càng tăng, vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sáng kiến xanh nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu trở nên quan trọng.
 

Trí tuệ nhân tạo nhân tố thay đổi cuộc chơi

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) đang đổi mới các phương pháp quản lý và vận hành hệ thống năng lượng toàn cầu. Với nhiều ngành, AI được coi là nhân tố làm thay đổi cuộc chơi.