Cuộc sống xanh

Thách thức trong tiến trình chuyển đổi xanh

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo kêu gọi các nước giàu cũng như các nước đang phát triển tăng sử dụng năng lượng sạch nhằm cải thiện tình hình thực hiện các mục tiêu trung hòa khí thải.
 

Phát triển du lịch xanh, bền vững, thân thiện

'Du lịch và đầu tư xanh' được chọn là chủ đề của Ngày Du lịch thế giới năm 2023 nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho du lịch để hướng tới sự phát triển bền vững, thịnh vượng.
 

Phiên chợ xanh — Bảo vệ môi trường nông thôn

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, ngày 26/9, tại Bến đò Tam Cốc (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện truyền thông “Phiên chợ xanh – Bảo vệ môi trường nông thôn” với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.