Đề xuất lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 157 trụ sở công tại TPHCM

Sở Công Thương TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về phê duyệt Đề án mở rộng thí điểm đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Công Thương TPHCM, qua rà soát, có gần 1.800 cơ quan nhà nước tại TPHCM có thể lắp điện mặt trời với với tổng công suất là 160 MWp. Chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà bình quân hiện nay khoảng 15 - 25 triệu/1kWp, trung bình hệ thống điện mặt trời công suất 1kWp cho ra sản lượng điện khoảng 3 - 4,5 kWh/ngày. Thời gian thu hồi vốn trong khoảng 5 - 9 năm.

Cụ thể, một cơ quan hành chính có diện tích trụ sở của bình quân là 200m2, công suất điện mặt trời có thể lắp tối đa là 25kWp, vốn đầu tư khoảng 500 triệu đồng (lấy chi phí đầu tư 20 triệu/kWp). Mỗi năm ước sản xuất được 36.500 kWh điện - tương đương số tiền tiết kiệm là khoảng 69 triệu đồng/năm. Với giá điện cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.900 đồng/1kWh thì khoảng 7,2 năm sẽ thu hồi vốn.


Sở Công Thương TPHCM đề xuất lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Sở Công Thương TPHCM đề xuất, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thí điểm lắp đặt tại 157 trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập với tổng công suất lắp đặt 9.390 kWp. Tổng vốn thực hiện khoảng 187,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp...

Sở Công Thương TPHCM cho biết, lượng điện tiêu thụ tại TPHCM chiếm 15% cả nước và tăng bình quân 7% mỗi năm trong giai đoạn 2013 – 2019. Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời tại các trụ sở công ở TP là cần thiết, góp phần giảm áp lực về nguồn điện, giúp giảm hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải khí CO2...

Sau thời gian thí điểm, Sở Công thương TPHCM sẽ đánh giá, đề xuất chủ trương đầu tư, phương án triển khai lắp điện mặt trời tại mái nhà các trụ sở công trên toàn địa bàn TP.

Hàn Bình, Phạm Sinh

https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-xuat-lap-dat-dien-mat-troi-mai-nha-tai-157-tru-so-cong-tai-TPHCM-6-1962-10308