Khoa học công nghệ

Những công nghệ được mong chờ trong năm 2024

Trong thời đại kỷ nguyên số và bùng nổ công nghệ, năm 2024 hứa hẹn sẽ có nhiều công nghệ đột phá với bước tiến vượt trội của trí tuệ nhân tạo. Dưới đây là một vài xu hướng công nghệ năm 2024.

Tính khả thi của năng lượng nhiệt hạch

Các nhà khoa học ở California đã tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực tìm kiếm năng lượng nhiệt hạch, nếu thành công, có thể cung cấp cho thế giới nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.