Khoa học công nghệ

Sản xuất rượu vang từ vỏ cà phê

Tận dụng vỏ cà phê bị loại bỏ trong quá trình chế biến, anh Nguyễn Khắc Biền và cộng sự đã sản xuất ra loại rượu vang có hương vị đặc trưng.
 

Phát minh ra lá nhân tạo biến nước thành xăng

Các nhà máy nổi tự động sản xuất nhiên liệu xanh có thể sẽ sớm đi vào hoạt động nhờ công trình tiên phong của Đại học Cambridge. Đó là chiếc lá nhân tạo có khả năng biến nước thành xăng.