Chuyên đề

Chuyển dịch năng lượng - Vai trò của hệ thống điện

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự gia tăng của tỷ trọng nguồn phát năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) đã tạo ra một số thách thức trong việc vận hành của hệ thống điện.
 

Kinh tế xanh

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra một sự kiện, ý nghĩa thời cuộc. Đó là Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022. Tham dự, về phía Việt Nam có Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ngành Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam.