Năng lượng gió

Phát triển điện gió hướng tới mục tiêu giảm phát thải

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc phát triển ngành công nghiệp điện gió dài hạn sẽ góp phần giảm thiểu hàng triệu tấn carbon từ nhiệt điện, là giải pháp mang tính dài hạn và chiến lược cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Vì sao thiếu điện mà EVN chưa mua điện gió?

Để các dự án năng lượng tái tạo được sớm phát lên lưới, trách nhiệm không chỉ nằm ở EVN mà còn của Bộ Công Thương, UBND các tỉnh và nhất là các chủ đầu tư.