Bảo vệ môi trường

Đa dạng hình thức tuyên truyền chống rác thải nhựa

Theo Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đầu tháng 6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Quốc gia Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Các sự kiện sẽ tập trung tuyên truyền chống rác thải nhựa gắn với bảo vệ biển và đại dương và môi trường nói chung.
 

Dùng AI làm công cụ bảo vệ môi trường

Công nghệ do AI (artificial intelligence) đang được quảng cáo là một công cụ mạnh mẽ giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, AI chỉ là một công cụ, nó không hoàn toàn thay thế những giải pháp khác.

“Tìm lối” cải thiện chất lượng không khí

Hà Nội cần có thêm giải pháp để bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí. Đây là nhận định của Ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội sau khi kết thúc đợt giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn.