Khoa học công nghệ

Biến bước chân thành điện sạch

Lượng điện tạo ra từ dự án Stepnergy góp phần hưởng ứng chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải carbon, tiết kiệm chi phí sử dụng điện