Khoa học công nghệ

Phát triển thành phố thông minh nhìn từ Oman

Oman vừa công bố những kế hoạch đầy tham vọng về một TP thông minh mới với 100.000 người ở bên ngoài Thủ đô Muscat. Đó là TP Sultan Haitham, tọa lạc trên diện tích 14,8km2. Sultan Haitham cũng có thể coi là một quận mới của Muscat.
 

Hướng tới mục tiêu net zero: Khoa học công nghệ là chìa khóa

Trước mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), đến năm 2050, Việt Nam sẽ giảm phát thải khí nhà kính bằng 0, nhiều hành động thiết thực đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đưa ra kịp thời với những nội dung sát yêu cầu đặt ra. Trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trở thành động lực then chốt trong tăng trưởng kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ cũng chính là động lực, chìa khóa cho mục tiêu net zero của quốc gia.