Xuất hiện công nghệ mới trong lĩnh vực địa nhiệt

GreenFire Energy vừa nhận được giấy chứng nhận xuất khẩu từ Cục Quản lý Thương mại Quốc tế cho dự án địa nhiệt đầy đổi mới ở Philippines.