Lâm Đồng: Rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 4 dự án điện gió được cấp phép đầu tư, trong đó có 1 dự án đã vận hành khai thác, 3 dự án chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn

Ngày 13/5, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa rà soát, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng các dự án điện gió trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng hiện có tổng cộng 4 dự án điện gió được cấp phép đầu tư xây dựng gồm: Dự án điện gió Cầu Đất, dự án điện gió Đức Trọng và 2 dự án điện gió Xuân Trường 1, Xuân Trường 2.

Lâm Đồng: Rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn

Dự án điện gió Cầu Đất, TP. Đà Lạt được đưa vào vận hành khai thác từ tháng 12/2023. (Ảnh: Lê Sơn)

Cụ thể, dự án điện gió Cầu Đất (xã Trạm Hành, Xuân Trường, TP. Đà Lạt), có công suất lắp máy 68 MW, diện tích chiếm đất 27,51 ha, tổng mức đầu tư 2.559 tỷ đồng, dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 7441 ngày 21/8/2015; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch nâng công suất tại Văn bản số 1706 ngày 04/12/2020; dự án đã cập nhật vào Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1727 ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 262 ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án điện gió Cầu Đất do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương làm chủ đầu tư và đã hoàn thành công tác xây dựng, đưa công trình vào vận hành khai thác từ tháng 12/2023.

Tiếp đó, dự án điện gió Đức Trọng (xã Lạc Xuân và thị trấn Dran, huyện Đơn Dương), có công suất lắp máy 50 MW, diện tích chiếm đất 22,975 ha, tổng mức đầu tư 1.829,3 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng AND Đức Trọng. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4895 ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản số 4777 ngày 11/8/2022; dự án đã cập nhật vào Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1727 ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 262 ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đơn Dương tại Quyết định số 1375 ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tuy nhiên, dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Đơn Dương. Bên cạnh đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần thứ nhất) tại Quyết định số 989 ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng và đang ở giai đoạn lập hồ sơ thủ tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, chủ dự án chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức thi công xây dựng; do đó, dự án này đã chậm trễ tiến độ đầu tư.

2 dự án điện gió Xuân Trường 1 (công suất lắp máy 50 MW, diện tích chiếm đất: 32,5 ha, tổng mức đầu tư: 2.212,9 tỷ đồng) và dự án điện gió Xuân Trường 2 (công suất lắp máy 48 MW, diện tích chiếm đất 31,2 ha, tổng mức đầu tư 2.186,4 tỷ đồng), địa chỉ tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt và xã Lạc Xuân, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4892 và 4891 ngày 27/12/2018. 2 dự án này cũng đã cập nhật vào Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1727 ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP. Đà Lạt tại Quyết định số 2199 ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng; đăng ký kế hoạch sử dụng đất lần đầu năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định 2264 ngày 14/11/2023 và chuyển tiếp qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt tại Quyết định số 2595 ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dự án điện gió Xuân Trường 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường làm chủ đầu tư, còn dự án điện gió Xuân Trường 2 chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng gió Cao Nguyên. Các dự án đang ở giai đoạn lập hồ sơ thủ tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư; chủ dự án chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức thi công xây dựng, chưa thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc bảo lãnh thực hiện dự án theo quy định.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, các dự án điện gió đã đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư trên địa bàn, Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và người dân sống lân cận khu vực dự án về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như tiếng ồn của tuabin gió.

Còn Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, các dự án điện gió định hướng phát triển theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VII, Quy hoạch điện VIII). Hiện nay, theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1649 ngày 18/3/2024 và của UBND tỉnh tại Văn bản số 2145 ngày 19/3/2024, địa phương đang rà soát điều chỉnh, cập nhật quy hoạch của địa phương cho phù hợp với quy hoạch cấp trên. Việc điều chỉnh quy hoạch sẽ có các ảnh hưởng nhất định đến định hướng phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị các ngành chức năng cần khảo sát, lấy thêm ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án điện gió để các thông tin được đầy đủ, khách quan.

Lê Sơn

Nguồn:Lâm Đồng: Rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn (congthuong.vn)