Y tế - Sức khoẻ

Hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ gây ra hậu quả gì?

Đói kém, hạn hán, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người nữa trong nhiều thập kỷ tới là dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc LHQ về hậu quả hiện tượng ấm lên toàn cầu.