Kết nối

Hợp tác xây dựng thành công nền kinh tế tuần hoàn

Các nhà tài trợ quốc tế, giới nghiên cứu/học thuật và khối doanh nghiệp tư nhân đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng thành công nền kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa, đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế bền vững hơn và xanh hơn.

Tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

Ngày 1/12, Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021) diễn ra phiên khai mạc với chủ đề: “Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới một Việt Nam số".

Thay đổi tư duy trong hợp tác xã, liên kết tiêu thụ nông sản

Hợp tác xã nông nghiệp không nên đi vào công đoạn lớn, nhiều rủi ro như thương mại hay chế biến sâu, mà nên tập trung sơ chế, hoàn thiện nguyên liệu cho doanh nghiệp thu mua đầu vào. Nên đem tư duy doanh nghiệp vào hợp tác xã, có sản phẩm tốt trong tay cần tích cực mở rộng liên kết để tạo thành chuỗi sản suất, tiêu thụ bền vững…