Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 36/2021

Theo dự thảo tờ trình Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) mới nhất mà Bộ Công Thương gửi các Bộ, ngành và đơn vị liên quan để lấy ý kiến, một mục tiêu được đặt ra là năng lượng tái tạo đạt 24,3 - 25,7% tổng công suất đặt hệ thống năm 2030.

Đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng BĐKH và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long 2021 sẽ diễn ra vào tháng 11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức kêu gọi đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững.

Phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo

Là một trong những mục tiêu chính của Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/8 vừa qua.