Năng lượng sạch

Hoàn thiện cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo

Nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu đánh giá về kỹ thuật, kinh tế - xã hội và pháp lý trong việc triển khai cơ chế đấu thầu phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam, chiều 11/1, Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE - tổ chức nghiên cứu độc lập), tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo".