Năng lượng sạch

Xanh hóa điện năng ở Nhật Bản

Hokkaido, tỉnh lớn nhất của Nhật Bản, với khả năng dễ tiếp cận các nguồn năng lượng sạch như gió và ánh sáng mặt trời, đang nỗ lực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và hạn chế khí thải nhằm đáp ứng mục tiêu quốc gia về trung hòa carbon đến năm 2050.