Năng lượng sạch

Australia sẽ tài trợ các dự án Hydro vì năng lượng sạch

Ngày 20/9, Australia cho biết, sẽ tăng cường tài trợ cho các dự án Hydro để thúc đẩy sản lượng năng lượng sạch, vì nước này phải đối mặt với áp lực quốc tế trong việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải carbon đầy tham vọng hơn cho năm 2030.

Hoa Kỳ: Năng lượng mặt trời đang đi đúng hướng

Số lượng lắp đặt năng lượng mặt trời mới của Hoa Kỳ đã tăng 45% trong quý thứ 2 và đang đi đúng hướng, dù rằng chuỗi cung ứng đang bị thắt chặt đã làm tăng chi phí của các dự án khu dân cư và tiện ích.