Bảo vệ môi trường

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo truyền tải công suất 'điện sạch'

Để giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh trong thời gian qua và thời gian sắp tới, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đề ra kế hoạch và đang tập trung triển khai các dự án đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Đây là các khu vực phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.