Bảo vệ môi trường

Thúc đẩy, nhân rộng các mô hình sử dụng năng lượng xanh - sạch

Ðể thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh - sạch trong các tòa nhà công sở, năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ đã triển khai 2 mô hình “Chiếu sáng công sở” và 2 mô hình “Ðiện mặt trời áp mái”. Ðây không chỉ là các mô hình điểm, mang lại lợi ích về kinh tế cho các đơn vị thụ hưởng, mà còn góp phần lan tỏa hiệu quả sử dụng năng lượng xanh - sạch trên địa bàn thành phố.

Để tránh rơi vào khủng hoảng năng lượng

Khủng hoảng năng lượng đang dóng lên hồi chuông cảnh báo tới Việt Nam khi thời gian qua, nhiều nguồn điện ở phía bắc chậm tiến độ, trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện không chỉ xảy ra tại Trung Quốc mà kéo sang Anh, Ấn Độ và nhiều quốc gia. Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ khủng hoảng ấy.