Nghiên cứu - Ứng dụng

Ý tưởng phát triển năng lượng mặt trời trên vũ trụ

Trước nhu cầu năng lượng trên Trái Đất tăng từng ngày, các nhà khoa học đã đề ra cao kiến xây dựng trạm năng lượng mặt trời trên vũ trụ. Trung Quốc gần đây thậm chí còn tuyên bố kế hoạch xây dựng công trình này.
 

Hợp đồng dự án điện gió ở Việt Nam: Những điểm cần lưu ý

Cho tới thời điểm này đã có nhiều dự án điện gió đang triển khai tại Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề hợp đồng dự án điện gió với các nhà thầu EPC và nhà cung cấp tua bin, nhà thầu xây lắp BOP vẫn có nhiều điểm còn khá mới với các chủ đầu tư điện gió, cần có thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện. Dưới đây là một số yếu tố cần lưu ý trong đàm phán hợp đồng với các bên đối tác.

Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) giao thí điểm triển khai nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất của công ty và mang lại hiệu quả thiết thực.