Năng lượng phát triển

Sớm giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư điện sạch

Tại phiên họp ngày 15/3 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện đã cho biết, thực hiện các Kết luận của UBTVQH về báo cáo công tác dân nguyện, Ban Dân nguyện đã chủ trì, phối hợp làm việc với các Bộ, ngành liên quan về kiến nghị của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam ở tỉnh Ninh Thuận...
 

Điềm tĩnh với kinh tế xanh!

Đối với Việt Nam, đó là cơ hội cho doanh nghiệp nội địa đồng hành, trưởng thành và phát triển. Ở tầm mức rộng lớn hơn, đó là cơ hội cho cả hành tinh.