Năng lượng phát triển

Khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới

Bên cạnh việc giữ vững thị trường vận chuyển nội địa, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã phát triển mạnh ra thị trường quốc tế với khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới, bắt đầu tham gia vào các thị trường vận tải có tiêu chuẩn cao như châu Âu, châu Mỹ.

EU cam kết tăng thêm 4 tỉ euro cho các dự án khí hậu

Liên minh châu Âu (EU) vừa cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính để giúp các nước nghèo hơn chống lại biến đổi khí hậu và thích ứng với các tác động của nó. Đồng thời, kêu gọi Mỹ chung tay đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho quá trình này.