Năng lượng gió

Đức hướng tới 30GW điện gió vào năm 2030

 Bộ Kinh tế Đức mới đây cho biết trong một tuyên bố, nước này đã đưa ra kế hoạch phát triển các địa điểm lắp đặt turbine gió ngoài khơi, nhắm tới công suất 30 GW vào năm 2030.

Nga: Tổng quan ngành điện gió trong năm 2022

 Công ty năng lượng gió NovaWind (Nga) đã công bố báo cáo ngành công nghiệp năng lượng gió của Nga trong năm 2022. Kết luận cho thấy, công ty đã có một bảng cân đối hiệu quả với 6 trang trại gió trong nước.