Tin mới

Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư

Hàng loạt dự án bị đội vốn, chậm tiến độ là vấn đề “nóng” được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba diễn ra ngày 9/12. Nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện sau phiên chất vấn.