Bamboo Capital hạ sở hữu tại BCG Energy xuống dưới 50%

HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BCG Energy.

Hiện tập đoàn BCG đang nắm giữ 369,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 50,66% vốn điều lệ của BCG Energy. Khối lượng muốn bán ra là 26,5 triệu cổ phần, tương đương 3,63% vốn.

Mục đích bán cổ phần là nhằm thu hồi vốn tập trung cho hoạt động cốt lõi. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2.

Bamboo Capital hạ sở hữu tại BCG Energy xuống dưới 50%.

Bamboo Capital hạ sở hữu tại BCG Energy xuống dưới 50%.

Song song với việc thoái vốn, Bamboo Capital sẽ nhận ủy quyền biểu quyết từ Công ty TNHH MTV NHN đối với khối lượng 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương ứng với 1,57% vốn công ty. Tập đoàn được đại diện đối với toàn bộ biểu quyết của công ty NHN.

Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ còn nắm giữ trực tiếp 343,3 triệu cổ phiếu, chiếm 47,03% vốn BCG Energy.

Hai cá nhân khác là ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital) và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến cũng sẽ ủy quyền cho BCG thực hiện quyền cổ đông đối với số lượng lần lượt là 6 triệu cổ phần (0,82%) và 21 triệu cổ phần (2,88%).

Như vậy - sau khi nhận ủy quyền từ các cổ đông NHN, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - Tập đoàn Bamboo Capital vẫn nắm quyền kiểm soát BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là 52,3% vốn, tương đương 381,8 triệu cổ phiếu.

Trước đó vào ngày 20/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn xác nhận việc đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần BCG Energy. Công ty bắt đầu làm thủ tục IPO từ năm 2023 và kỳ vọng có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán trong quý 2.

Theo BCTC, Năm 2023, doanh thu thuần công ty đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 6% so với 2022. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế 153 tỷ đồng (năm 2022 lãi 296 tỷ đồng). Nguyên nhân là đánh giá lỗ chênh lệch tỷ giá đối với một số khoản vay bằng USD và các chi phí tài chính liên quan.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.520 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện 2023. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng gần 513 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức năm thứ ba liên tiếp.

PV

Nguồn:Bamboo Capital hạ sở hữu tại BCG Energy xuống dưới 50% (taichinhdoanhnghiep.net.vn)