EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xác định, công tác đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2024 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng đầu của ngành điện, do vậy trong thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc triển khai đầu tư các công      trình điện, đặc biệt các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện quốc gia và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, trước nhân dân trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định và an toàn.

EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

                                  Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra (Ảnh: Thu Hường)
Đồng thời, giao EVN tiếp tục giữ vai trò “trụ cột” trong đảm bảo cung ứng đủ điện, không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong thời gian tới. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và nhiều thách thức đối với tập đoàn và các đơn vị trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Để thực hiện các chỉ đạo trên, EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Các Tổng công ty Phát điện; Các Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3; Công ty Mua bán điện tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trong năm 2024 và những năm tiếp theo, cụ thể:

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện truyền tải 500-220kV, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam để đảm bảo cấp điện khu vực miền Nam.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư thiết bị, định kỳ đánh giá chất lượng thiết bị và phân loại các vật tư, thiết bị không đáp ứng hoặc chất lượng không đảm bảo; khai thác hiệu quả các thiết bị phát hiện, cảnh báo sự cố để ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; kiên quyết xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong quá trình triển khai thi công để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

                        EVNNPT đang tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV Mạch 3 (Ảnh Đình Dũng)
Tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố, các sở, ban ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công, xây dựng các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt các công trình đồng bộ các NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các nhà máy khi đi vào vận hành thương mại theo chỉ đạo tại Thông báo số 117/TB-VPCP.

Đối với các tổng công ty phát điện

Tập trung đầu tư các dự án nguồn điện nhằm đảm bảo đáp ứng các phụ tải trên địa bàn. Phối hợp triển khai đồng bộ các công trình nguồn điện với các công trình lưới điện do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đầu tư.

Đảm bảo tổ máy/nhà máy vận hành ổn định, tin cậy đáp ứng được yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), không để xảy ra bị động trong mọi tình huống.

Đảm bảo nhiên liệu (than, dầu, khí) cho các nhà máy nhiệt điện để phục vụ sản xuất điện với định mức tồn kho tối thiểu được tập đoàn phê duyệt.

Chủ động phối hợp với địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, A0 để điều tiết nước, thực hiện nhiệm vụ chống lũ, tưới tiêu, đảm bảo an toàn hồ đập, sử dụng hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa/liên hồ.

Đảm bảo cung ứng điện năm 2024, chủ trọng trong việc xây dựng các kịch bản vận hành, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống.

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và cung ứng nhiên liệu; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục ngay các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn ổn định.

Các Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3

Quyết liệt triển khai, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện trọng điểm của tập đoàn. Trong đó, hoàn thành trong năm 2024 các dự án: Thủy điện Ialy mở rộng, Điện mặt trời Phước Thái 2, 3; khởi công năm 2024 các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bắc Ái; đẩy nhanh thi công các dự án: Thủy điện Hòa Bình mở rộng (mục tiêu hoàn thành năm 2025) và Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (hoàn thành năm 2026).

EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

                                    Lãnh đạo EVNNPT thường xuyên đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 2 tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các dự án liên kết nhập khẩu điện Lào gồm: Đường dây 500kV Mosoon - Thạnh Mỹ (hoàn thành Quý IV/2024); Trạm cắt 220kV Đăck Oóc (hoàn thành Quý II/2024)… để bổ sung nguồn cấp điện cho hệ thống.

Đối với các ban thuộc tập đoàn và Công ty mua bán điện, căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Ban Đầu tư: Bám sát, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát và đề xuất các giải pháp, sớm báo cáo Chính phủ về Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.

Ban Thị trường điện: Chủ trì và cùng với Công ty Mua bán điện tích cực phối hợp với PVN/PVPower đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thỏa thuận về cơ chế mua bán điện, giá điện của Dự án Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4; tham gia với Bộ Công Thương về cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu.

Thu Hường

Nguồn:EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện (congthuong.vn)