Hồng Kông công bố "Chiến lược hydro"

 Chiến lược này bao gồm việc thúc đẩy hợp tác và đầu tư khu vực vào lĩnh vực hydro.

Chính quyền Hồng Kông công bố "Chiến lược phát triển hydro". Ảnh Reuters


Hồng Kông đã đề ra "Chiến lược hydro" như một phần trong động thái của đất nước nhằm đạt được mức trung hòa carbon.

Theo chính quyền Hồng Kông, "Chiến lược hydro" đã xác định 4 chiến lược chính để cải thiện luật pháp, thiết lập các tiêu chuẩn phù hợp với thị trường và tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển năng lượng hydro.

“Để giải quyết thách thức của biến đổi khí hậu, thế giới đang nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Hydro được coi là năng lượng carbon thấp có tiềm năng phát triển và các nước trên thế giới đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng này”, người phụ trách Cơ quan Môi trường và Sinh thái Hồng Kông Tse Chin-wan cho biết.

Ông nói thêm: “Nắm bắt các cơ hội phát triển năng lượng hydro có thể giúp Hồng Kông hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, xây dựng lực lượng sản xuất chất lượng cao và duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế”.

Theo chiến lược, chính phủ sẽ đưa ra các sửa đổi lập pháp trong nửa đầu năm 2025 để điều chỉnh việc sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, cung cấp và sử dụng hydro. Điều này cũng giúp xây dựng phương pháp chứng nhận tiêu chuẩn hydro phù hợp với thông lệ quốc tế vào năm 2027.

Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác khu vực và đầu tư bên ngoài Hồng Kông, cũng như việc phát triển hoặc nhập khẩu hydro thông qua các liên doanh.

Hồng Kông sẽ tự định vị mình như một cơ sở phát triển năng lượng hydro, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành trong khu vực Vành đai và Con đường, đồng thời thúc đẩy cơ hội kinh doanh hydro đến các thị trường nước ngoài và Trung Quốc đại lục.

Vào năm 2022, Hồng Kông đã thành lập Nhóm công tác liên ngành về sử dụng hydro làm nhiên liệu để xóa bỏ các rào cản và tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng hydro tại địa phương.

Chiến lược này sẽ mở rộng vai trò của mình, bao gồm điều phối việc phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan cho các ứng dụng hydro, ngoài việc kiểm tra và phê duyệt các dự án thử nghiệm trong tương lai.

Nhóm công tác cũng sẽ tư vấn về lộ trình ứng dụng và thương mại hóa các dự án hydro, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, xây dựng năng lực, hỗ trợ thúc đẩy các ứng dụng, đồng thời xem xét tiến độ và cập nhật chiến lược.

Anh Thư

Nguồn:https://nangluongquocte.petrotimes.vn/hong-kong-cong-bo-chien-luoc-hydro-713434.html