Cho phép bán điện mặt trời mái nhà dư thừa lên lưới điện quốc gia

Theo Bộ trưởng Công Thương, các nguồn điện mặt trời mái nhà có thể được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm.

Theo Quy hoạch điện VIII, điện mặt trời mái nhà dự kiến đạt công suất 2.600 MW vào năm 2030. Ảnh: T.L.

Tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết có 3 chính sách khuyến khích chủ yếu đối với điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới.

Cụ thể, các nguồn điện mặt trời mái nhà có thể được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm. Tức người dân và doanh nghiệp có thể được trả tiền khi bán lượng điện dư thừa từ điện mặt trời mái nhà lên lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho phép lắp đặt không cần theo Quy hoạch điện VIII và hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện.

Ông Đỗ Văn Năm, Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cho biết hiện các doanh nghiệp khu công nghiệp đang rất cần khuyến khích về thủ tục, chính sách về điện mặt trời mái nhà.

"Giải pháp được kiến nghị đối với các khu, cụm công nghiệp chỉ cần thẩm tra xác định độ an toàn của công trình hiện hữu khi lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà; ban hành bộ hồ sơ mẫu với công trình lắp điện mặt trời mái nhà mới; phân cấp cho địa phương và quy định rõ thời gian giải quyết…", ông nói.

Tương tự, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, cũng cho rằng cần khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị lưu trữ nguồn điện mặt trời mái nhà không sử dụng hết thành nguồn điện nền sạch. Sau đó phát lên lưới điện vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán. Phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, quy hoạch đất đai dành cho năng lượng.

"Nghị định cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi đối tượng là tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu, không kinh doanh và có kinh doanh, từ đó đưa ra các cơ chế chính sách khuyến khích, quy định", Phó thủ tướng nói.

Cụ thể, đối với hộ dân, công sở, tòa nhà văn phòng... lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu, không kinh doanh thì xây dựng những bộ hồ sơ mẫu, đơn giản hoá tối đa thủ tục, trừ những công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Những doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, đồng thời lắp đặt thêm thiết bị lưu trữ điện năng thì cần đưa ra mức giá hợp lý, cùng phương án hỗ trợ về tài chính, lãi suất, thuế...

Phó thủ tướng lưu ý tính toán kỹ quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà và chính sách khuyến khích, hỗ trợ kèm theo trên cơ sở khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ, lưới truyền tải, hiệu quả kinh tế; bảo vệ lợi ích lâu dài của nhà đầu tư; chú trọng bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí những nguồn điện mặt trời mái nhà cần kiểm soát chặt chẽ hơn, chính sách tài chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà… trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.

Thanh Thương

Nguồn:https://znews.vn/cho-phep-ban-dien-mat-troi-mai-nha-du-thua-len-luoi-dien-quoc-gia-post1469589.html