Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh để phát triển bền vững

Trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm, triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh và đạt được những thành tựu nhất định.
 

Gặp gỡ báo chí trước trước thềm Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty lần thứ 6.

Gặp gỡ báo chí trước trước thềm Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty lần thứ 6.
Chia sẻ với báo chí trước thềm Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty lần thứ 6 do Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIOD cho biết, tài chính xanh là một cấu phần quan trọng đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia.

Dòng tài chính xanh đến từ các khu vực khác nhau như khu vực tư nhân, tài trợ tín dụng ngân hàng, các tổ chức quốc tế… Trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm, triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh và đạt được những thành tựu nhất định.

Tuy nhiên quá trình thúc đẩy tài chính xanh, quản trị xanh tại Việt Nam đang gặp nhiều thách thức. Nguyên nhân vì tăng trưởng xanh gắn với tài chính xanh còn khá mới mẻ đối với những người làm chính sách, các thành viên thị trường cũng như đối với các định chế tài chính (quỹ đầu tư, ngân hàng).

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể về xác định tiêu chí tín dụng xanh, làm căn cứ để các ngân hàng thương mại cho vay vốn xanh.

Trong thực tế, đã có một số ít doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu xanh đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo nhưng khối lượng chưa đáng kể và còn nhiều vướng mắc trong vấn đề sử dụng vốn hiệu quả. Hiện Chính phủ đã có những cam kết về sự thay đổi chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý tốt hơn cho huy động vốn xanh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Thực tế này cho thấy mỗi doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược rõ ràng, linh hoạt để thích nghi nhanh chóng với xu hướng phát triển bền vững, trong đó, các thành viên hội đồng quản trị chính là “đầu tàu” đưa ra những cam kết, quản trị công ty đáp ứng những yêu cầu mới về xanh hóa hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ xanh và tăng cường trách nhiệm xã hội.

Điều này vừa tạo ra thế mạnh trong cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa hướng tới mục tiêu chung của xã hội là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, VIOD thống nhất lấy chủ đề Khơi nguồn tài chính xanh, quản trị xanh cho diễn đàn thường niên lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 22/11/2023 tại Hà Nội. Diễn đàn sẽ là nơi gặp gỡ của các doanh nhân, những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và các chuyên gia cùng trao đổi chuyên môn sâu về tài chính, quản trị xanh.

Đồng thời, diễn đàn cũng thảo luận về giá trị thực tiễn của quản trị E&S (môi trường và xã hội) trong việc khơi nguồn tài chính xanh và cách thực hiện dựa trên tầm nhìn và dấu ấn riêng của doanh nghiệp, từ đó chia sẻ vấn đề chuyên sâu về tài chính, thị trường vốn và quan trọng hơn là khơi dậy ý chí cam kết thực hành tăng trưởng xanh của các thành viên tham dự.

Với điểm nhấn là quản trị công ty, ông Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc điều hành VIOD cho biết Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra lễ vinh danh Hội đồng quản trị của năm.

"Bằng cách vinh danh những hội đồng quản trị xuất sắc, ban tổ chức muốn truyền cảm hứng cho các thành viên hội đồng quản trị thi đua, thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hành vi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là một vị trí mang tính đại diện hay được bổ nhiệm mà còn có xu hướng phát triển thành nghề quản trị công ty.

Vì vậy, thị trường rất cần sự xuất hiện của một đội ngũ các thành viên hội đồng quản trị chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và có uy tín cao. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự ra đời của lễ vinh danh Hội đồng quản trị của năm", ông Phan Lê Thành Long chia sẻ.

Tiêu chí đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị được căn cứ qua vai trò giám sát bảo vệ lợi ích của cổ đông, tạo ra giá trị cho các bên hữu quan của công ty và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp cho phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.

Giải thưởng lần này không chỉ công nhận những thành tựu trong quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là hiện thân của các giá trị đạo đức, sự cam kết với các bên hữu quan và cách tiếp cận chủ động đối với các trách nhiệm xã hội và môi trường.

Theo ông Phan Lê Thành Long, trong số 510 doanh nghiệp tham gia, trải qua quá trình đánh giá của các chuyên gia, ban tổ chức đã chọn ra 33 hội đồng quản trị được đề cử.

 


TÔ HÀ/nhandan.vn

Nguồn: https://nhandan.vn/khoi-nguon-tai-chinh-xanh-va-quan-tri-xanh-de-phat-trien-ben-vung-post783128.html