Tích cực thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội thảo, ông Trịnh Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Việc bảo tồn ĐDSH đã được tích hợp vào Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Bến Tre, các thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh như nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, trồng trọt, hoa kiểng phát triển dựa trên các vùng đất ngập nước ven sông, ven biển, khu vực có ĐDSH cao. Quan điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre là phát triển kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường, thiên nhiên, không đánh đổi môi trường với lợi ích kinh tế.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có vùng đất ngập nước quan trọng là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, các khu vực đất ngập nước giá trị khác như sân chim Vàm Hồ, khu vực bãi bồi các vùng cửa sông và rừng ngập mặn ven biển.


Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế

Tuy nhiên, theo ông Trịnh Minh Khôi, hiện trạng ĐDSH ở tỉnh đã thay đổi so với thời gian trước. Cụ thể, môi trường sinh thái tự nhiên xáo trộn trước tác động của xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, các công trình đê bao khép kín, phát triển đô thị... tác động làm giảm số lượng loài bản địa, cũng có thể xuất hiện các loài mới, loài ngoại lai xâm hại do môi trường thay đổi.

Do đó, tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre mong nhận được ý kiến thảo luận, đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và những người hiểu rõ về vùng đất, môi trường, cây cối, giá trị thiên nhiên của tỉnh Bến Tre để đề xuất, xây dựng các giải pháp bảo tồn ĐDSH trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia tại hội thảo, qua 2 đợt khảo sát, đánh giá năm 2021 và 2022, đến thời điểm hiện tại đơn vị tư vấn là liên danh Viện Khoa học môi trường và biến đổi khí hậu, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bước đầu hoàn thành kết quả nghiên cứu, đánh giá, đề xuất cho ĐDSH tỉnh Bến Tre.

Về xây dựng các nhiệm vụ bảo tồn ĐDSH tỉnh Bến Tre đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, các chuyên gia đề xuất trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như: xây dựng các nhiệm vụ về tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH; xây dựng các nhiệm vụ đầu tư thành lập hành lang ĐDSH và mở rộng khu bảo tồn; xây dựng các nhiệm vụ phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng các vườn thực vật, trại cứu hộ, thuần dưỡng, các loài vật nuôi, cây trồng bản địa và quý hiếm; xây dựng chương trình giám sát, quan trắc về ĐDSH; xây dựng các nhiệm vụ về bảo tồn ĐDSH trong bối cảnh biến đổi khí hậu; xây dựng các nhiệm vụ về tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý ĐDSH; xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về bảo tồn ĐDSH.

Qua hội thảo, các chuyên gia cũng làm rõ về công tác quản lý ĐDSH, việc phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nguồn gene cây trồng, vật nuôi của địa phương có giá trị kinh tế; việc kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; những đề xuất cho bảo tồn ĐDSH của tỉnh trong thời gian tới và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động bảo tồn ĐDSH...

Minh Khang

https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tich-cuc-thuc-hien-cong-tac-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-tinh-Ben-Tre-6-179-16776