Đóng điện nghiệm thu Nhà máy điện gió số 3 (Sóc Trăng)

Ngành điện miền Nam vừa tiếp tục phối hợp đóng điện nghiệm thu vận hành không tải thành công đường dây 110kV và trạm biến áp 22/110kV 40MVA Nhà Nhà máy điện gió số 3 tỉnh Sóc Trăng.

Nhà máy điện gió số 3 tỉnh Sóc Trăng đặt tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, có công suất 29,4MW. Các hạng mục xây dựng bao gồm 7 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 4,2MW; xây dựng đường cáp ngầm 3 mạch 22kV đi chung mương cáp (gồm 2 đường cáp mỗi đường dây gom công suất 2 tuabin và 1 đường cáp gom công suất 3 tuabin) về trạm 22/110kV dài 9km. Bên cạnh đó, xây dựng trạm biến áp 22/110kV gồm 1 MBA 40 MVA; đầu tư 1 đường dây mạch kép phân pha đôi 240/39 tổng chiều dài 5,8 km và 2 ngăn lộ mở rộng tại trạm biến áp 110/22kV Vĩnh Châu hòa lưới điện 110kV quốc gia tại trạm 110kV Vĩnh Châu.

Trạm biến áp 22/110kV Nhà máy điện gió số 3 tỉnh Sóc Trăng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.209 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 10,2 ha trên đất liền. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng bình quân hàng năm khoảng 84 triệu kWh.

Công tác đóng điện bắt đầu lúc 14g29p ngày 6/10, dưới sự chỉ huy thao tác của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2) cùng chủ đầu tư là Nhà máy điện gió số 3 và Điều độ phân phối Công ty Điện lực Sóc Trăng. Đến 18g43p cùng ngày, hoạt động đóng điện nghiệm thu vận hành không tải đường dây 110kV mạch kép và trạm biến áp 22/110kV 40MVA Nhà máy điện gió số 3 tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Sóc Trăng đã có 4 dự án điện gió đầu tiên đóng điện nghiệm thu vận hành thành công gồm: Nhà máy điện gió Lạc Hòa (Nhà máy điện gió số 5), Nhà máy điện gió Quốc Vinh (Nhà máy điện gió số 6), Nhà máy điện gió số 7 và Nhà máy điện gió số 3.

Thu Hà

https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dong-dien-nghiem-thu-Nha-may-dien-gio-so-3-Soc-Trang-6-164-12917