Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2: Đóng điện trạm biến áp 220kV

Ngày 2/10, trạm biến áp 220kV Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 trên địa bàn xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai được đóng điện thành công và an toàn.

Việc trạm biến áp 220kV được đóng điện góp phần đưa các Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 công suất 100MW đi vào vận hành thương mại đúng tiến độ đề ra.

Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 1,3ha theo kiểu nửa trong nhà, nửa ngoài trời có người trực thường xuyên. Hệ thống phân phối phía 220kV vận hành theo sơ đồ hai thanh cái có máy cắt liên lạc, bao gồm 1 ngăn đường dây 220kV đi trạm 500kV Pleiku 3, 1 ngăn liên lạc và 2 ngăn máy biến áp 220kV - 2x125MVA. Phía 35kV vận hành theo sơ đồ một hệ thống thanh cái sử dụng các tủ hợp bộ lắp đặt trong nhà gồm các tủ ngăn lộ tổng, tủ đo lường, tự dùng, tụ bù và 8 ngăn xuất tuyến đi các tuabin gió.Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1&2 được đầu tư xây dựng tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Như vậy, các Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1&2 đã được đấu nối vào hệ thống điện 500kV, bổ sung thêm một lượng công suất lớn năng lượng sạch lên lưới điện quốc gia, giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng cung cấp điện, phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ.


Nhã Quyên

https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nha-may-dien-gio-Ia-Pet-Dak-Doa-12-Dong-dien-tram-bien-ap-220kV-6-164-12785