Vượt thách thức, Sunshine Homes tăng tốc trong kinh doanh và mở rộng dự án

Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2023 đầy biến động, Sunshine Homes đã không chỉ vượt qua thách thức mà còn đạt được những thành tựu đáng kể, thể hiện qua doanh thu ấn tượng và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.
 
 

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) đã ghi nhận một năm hoạt động kinh doanh với kết quả vô cùng tích cực, đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai. Dù thị trường bất động sản có nhiều biến động, SSH vẫn đạt được những thành tựu đáng kể, với tổng doanh thu năm 2023 đạt 3.859 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 1.627 tỷ đồng, tăng 270% so với năm 2022. Điều này không chỉ phản ánh sự bền bỉ vượt qua thách thức của SSH mà còn là minh chứng cho chiến lược kinh doanh hiệu quả và sự quản lý linh hoạt.

 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2024.

Một điểm nổi bật trong thành công của SSH năm 2023 là khả năng đạt và vượt các mục tiêu kinh doanh đề ra. Công ty đã thực hiện được 120,6% mục tiêu doanh thu và 289% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Các số liệu này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt tài chính mà còn chứng tỏ SSH đã thực sự khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bất động sản.

Thêm vào đó, vốn chủ sở hữu của SSH cũng đã được bổ sung thêm hơn 10,81% so với năm 2022, phản ánh khả năng và sẵn sàng của công ty trong việc mở rộng quy mô hoạt động. Điều này là cơ sở để SSH không chỉ củng cố vị thế hiện tại mà còn tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Một điểm nổi bật trong thành công của SSH năm 2023 là khả năng đạt và vượt các mục tiêu kinh doanh đề ra. Công ty đã thực hiện được 120,6% mục tiêu doanh thu và 289% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Các số liệu này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt tài chính mà còn chứng tỏ SSH đã thực sự khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bất động sản.

Thêm vào đó, vốn chủ sở hữu của SSH cũng đã được bổ sung thêm hơn 10,81% so với năm 2022, phản ánh khả năng và sẵn sàng của công ty trong việc mở rộng quy mô hoạt động. Điều này là cơ sở để SSH không chỉ củng cố vị thế hiện tại mà còn tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Vượt thách thức, Sunshine Homes tăng tốc trong kinh doanh và mở rộng dự án

Sunshine Homes vừa công bố kế hoạch ra mắt 5 dự án mới.

Với mục tiêu tăng trưởng cho năm 2024, SSH dự kiến đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty cũng đã công bố kế hoạch ra mắt 5 dự án mới gồm Sunshine Crystal River, Sunshine Royal Capital, Sunshine Grand Capital, Sunshine Phoenix, và Sunshine Heritage Ha Noi, với tổng giá trị sản phẩm dự kiến hơn 200.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm tới. Những dự án này không chỉ mở rộng quy mô hoạt động của SSH mà còn hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn, củng cố thêm vị thế của công ty trên thị trường.

Những bước đi chiến lược này của Sunshine Homes không chỉ cho thấy sự nỗ lực trong việc vượt qua những khó khăn của thị trường mà còn phản ánh cam kết của công ty đối với sự phát triển bền vững và lâu dài, đồng thời góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

Bằng việc kết hợp sự sáng tạo trong chiến lược với việc tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Sunshine Homes đang thực hiện những bước đi vững chắc để không chỉ củng cố vị thế trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Nguồn: https://petrotimes.vn/vuot-thach-thuc-sunshine-homes-tang-toc-trong-kinh-doanh-va-mo-rong-du-an-709494.html?gidzl=1BRqIB-6T0m2glPClPjt30EW_4gZm7S56VRyGQAGB0T8eQqIyvDwLqIXyHRumIG2GlNsHZQE0hDtku9t3W